Hoor Oeigoerse stemmen

Hear Uyghur Voices in Uyghur language

Cookie beleid

Cookiebeleid van hearuyghurvoices.com/

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën die deze Website helpen om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Dergelijke technologieën stellen de Eigenaar in staat toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan (bijvoorbeeld door een Cookie te gebruiken) of bronnen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker terwijl deze interactie heeft met deze Website.

Voor de eenvoud worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers”, tenzij er een reden is om onderscheid te maken.

Hoewel cookies bijvoorbeeld in zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over cookies te praten in de context van mobiele apps, aangezien ze een browsergebaseerde tracker zijn. Om deze reden wordt in dit document de term Cookies alleen gebruikt waar deze specifiek bedoeld is om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, is mogelijk ook de toestemming van de Gebruiker vereist. Wanneer toestemming wordt gegeven, kan deze op elk moment vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Website maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (de zogenaamde “first-party” Trackers) en Trackers die diensten mogelijk maken die door een derde partij worden geleverd (de zogenaamde “third-party” Trackers). Tenzij anders aangegeven in dit document, hebben externe providers toegang tot de door hen beheerde Trackers.

De geldigheid en vervaltermijnen van Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die is ingesteld door de Eigenaar of de relevante provider. Sommige vervallen bij beëindiging van de browsesessie van de Gebruiker.

Naast wat is gespecificeerd in de beschrijvingen binnen elk van de onderstaande categorieën, kunnen gebruikers nauwkeurigere en bijgewerkte informatie vinden over de levensduurspecificatie, evenals andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – in het gekoppelde privacybeleid van de respectieve externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze Website en de levering van de Dienst

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “technische” Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van Trackers

Ervaringsverbetering

Deze Website gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de kwaliteit van de opties voor voorkeursbeheer te verbeteren en door interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google-lettertypen (Google LLC)

Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google LLC en waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker- en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Meting

Deze Website maakt gebruik van Trackers om het verkeer te meten en het gebruikersgedrag te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker- en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden.

Bewaarduur:

AMP_TOKEN: 1 uur
__utma: 2 jaar
__utmb: 30 minuten
__utmc: duur van de sessie
__utmt: 10 minuten
__utmv: 2 jaar
__utmz: 7 maanden
_ga: 2 jaar
_gac*: 3 maanden
_gat: 1 minuut
_gid: 1 dag

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken?

Er zijn verschillende manieren om Tracker-gerelateerde voorkeuren te beheren en, waar relevant, toestemming te geven en in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te voorkomen.

Bovendien, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, kunnen Gebruikers een dergelijke toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of door dergelijke voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken via de relevante widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via relevante browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen trackers te verwijderen, inclusief de trackers die zijn gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de gebruiker te onthouden.

Andere trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot trackers van derden kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-out-link (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die zijn aangegeven in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij.

Trackerinstellingen lokaliseren

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Moedig
  • Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën trackers die in mobiele apps worden gebruikt, beheren door zich af te melden via relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of trackinginstellingen in het algemeen (gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en naar de relevante instelling zoeken).

Eigenaar en gegevensbeheerder

U.S. Department of State Bureau of Global Public Affairs

E-mailadres van eigenaar: GPAResearch@state.gov

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via deze Website niet volledig door ons kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van volgtechnologieën, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik van dergelijke technologieën door deze website.

 

Laatste update: 26 april 2022

United States of America Department of State seal

Financiële en operationele steun voor dit project wordt geleverd door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

©2022 Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS | Privacy